Het hoge zand
Het hoge zand


wandeling door het droge dennenbos van het Leuvenumse Bos naar de Leuvenumsche Beek


wandeling door het Meervelder Bosch en langs het Uddelsche Buurtveld


wandeling door het HulsthorsterzandDe beekdalen op het lage zand


wandeling door het kampenlandschap van de Gelderse Vallei


Fietstocht rond Winterswijk


wandelingen door het Springendal, langs de Hazelbeek en de Mosbeek


fietstocht langs Dinkel en Almelo-Nordhornkanaal


wandeling langs het AnloërdiepjeDe hoogvenen in het oosten


wandeling door het Bargerveen


wandeling door het Fochteloërveen


bezoek aan de PeelHet Zuid-Limburgse heuvelland


wandeling door het zuidelijke Geuldal vanuit Mechelen langs de Heimansgroeve en het Bovenste en Onderste Bosch


wandeling door het Savelsbos


bezoek aan de bronnetjesbossen op de Maashelling


bezoek aan de kalkgraslanden op de Wrakelberg


wandeling door het GerendalDe venen van laag Nederland


fietstocht door de Eempolders over de zomerkade


kano- of roeiboottocht over de Kortenhoefsche Plas


wandeling langs het Bert Bospad vanuit Westbroek


kanotocht door de WeerribbenRivierenland


wandeling langs de oever van de Neder-Rijn bij Doorwerth


wandeling door de Amerongse Bovenpolder


fietstocht vanaf Kampen langs de IJssel; met het voetveer naar de kronkelwaard van Zalk


wandeling langs de rivierduinen van Cortenoever


wandeling door de Millingerwaard


kanotocht vanuit Hank naar de Sloot van Sint Jan en de hoeven Amalia en VictoriaHet zeekleilandschap


wandeling door de polder Arkemheen tussen Spakenburg en Nijkerk


fietstocht van Groningen naar Warffum en Noordpolderzijl aan de Waddenzee


bezoek aan het Oldambt


wandeling door het heggenlandschap rondom Nisse in de Zak van Zuid-Beveland


fietstocht langs de Oosterschelde van Renesse naar ZierikzeeDe nieuwe polders


winterfietstocht langs Veluwemeer tussen Spakenburg en Nijkerk


fietstocht door Zuidelijk Flevoland


wandeling door het Kuinderbos


excursie langs de OostvaardersplassenDe kust: duinen, kwelders, wadden


wandeling langs het strand en door de duinvalleien van Schiermonnikoog


wandeling door de Kennemerduinen naar het strand


wandeling door de duinen van Meijendel


wandeling door het Zeepe en de Meeuwenduinen van Schouwen


voettocht over het wad en de kwelders van Schiermonnikoog


wandeling op TexelDe steden


wandeling door de binnenstad van Amersfoort

wandeling door het droge dennenbos van het Leuvenumse Bos naar de Leuvenumsche Beek wandeling door het Meervelder Bosch en langs het Uddelsche Buurtveld wandeling door het kampenlandschap van de Gelderse Vallei Fietstocht rond Winterswijk wandelingen door het Springendal, langs de Hazelbeek en de Mosbeek fietstocht langs Dinkel en Almelo-Nordhornkanaal wandeling langs het Anloërdiepje wandeling door het Bargerveen wandeling door het zuidelijke Geuldal vanuit Mechelen langs de Heimansgroeve en het Bovenste en Onderste Bosch wandeling door het Gerendal fietstocht door de Eempolders over de zomerkade wandeling langs het Bert Bospad vanuit Westbroek met de fluisterboot door de Weerribben fietstocht vanaf Kampen langs de IJssel; met het voetveer naar de kronkelwaard van Zalk wandeling langs de rivierduinen van Cortenoever wandeling door de Millingerwaard wandeling door de polder Arkemheen tussen Spakenburg en Nijkerk wandeling door het heggenlandschap rondom Nisse in de Zak van Zuid-Beveland fietstocht langs de Oosterschelde van Renesse naar Zierikzee wandeling door het Kuinderbos wandeling door de duinen van Meijendel wandeling op Texel wandeling door de binnenstad van Amersfoort
Wandelingen
Inkijkexemplaar
Bestellen
Wetenschappelijke documentatie
Wandelingen

downlaod start automatisch

  ± 5 km | ± 3 uur Deze wandeling op de noordelijke Veluwe gaat door een vroeger stuifzandgebied dat inmiddels is begroeid met dennenbos en vervolgens door het majestueuze beukenbos langs de Leuvenumsche beek Nergens vind je zoveel paddenstoelen als in de bossen langs deze route.
  ± 5 km | ± 3 uur De wandeling gaat over de oostelijke stuwwal van de Veluwe, door een schitterend Veluws landschap, met mooie oude beukenbossen en uitgestrekte heidevelden (tussen 15 september en 25 december gesloten; geen waardevolle zaken in de auto achterlaten).
  ± 4 km | ± 2,5 uur Langs de Barneveldse beek ligt een afwisselend beekdallandschap dat door de Barnevelders het Paradijs wordt genoemd. De wandeling voert langs bosjes met Bosanemonen, meanderend beekjes, akkers op dekzandruggen en vochtige heideveldjes.
  ± 40 km | ± 5 uur Rondom Winterswijk ligt een prachtig landschap met oude hoeven, slingeren- de beken, houtwallen en geheimzinnig bos. Dit is het land van roodstaart en sleutelbloem. Het zijn vooral de vele miljoenen jaren oude gesteen- tes van Trias, Krijt en Tertiair, die dit landschap zo bijzonder maken.
  ± 12 km │ ± 6,5 uur De wandeling gaat langs de vele beekjes en bronnen op de glooiingen van de stuwwal van Ootmarsum. In het voorjaar wandel je langs schitterende bronnetjesbossen met Paarbladig goudveil, Bittere veldkers en Dotterbloemen. In juni passeer je mooie hooilanden en kwelmoerassen met violetblauw bloeiend Vetblad, velden met gele Beenbreek en lichtroze orchideeën.
  ± 32 km │ ± 6 uur De fietstocht langs de Dinkel biedt een schitterende kennismaking met het Twentse landschap met beken, houtwallen, roggeakkers, bossen en heidevelden. Het mooiste zijn de Dinkelweiden met Steenanjer en Grote tijm. Langs de Dinkel zie je vrijwel zeker een Grote gele kwikstaart of een IJsvogel die over het water flitst.
  ± 8 km | ± 4,5 uur In het gebied van de Drentsche Aa vormt het dal van het Anlooërdiepje een schitterend hoogtepunt. De wandeling vanuit Anloo voert door de hooilanden langs de diepjes, door voorjaarsbosjes en over heidevelden op hoge, verstoven dekzandruggen.
  ± 9 km | ± 5 uur Het Bargerveen is een van de mooiste hoogveengebieden van Nederland. De route gaat dwars door het uitgestrekte veengebied en voert de wandelaar langs levend hoogveen met Veenbes en Lavendelhei, maar ook langs veenplassen met Geoorde futen en Kokmeeuwenkolonies.
  ± 13 km | ± 7 uur Deze wandeling voert door een van de meest schilderachtige streken van Nederland: vanaf Mechelen langs de Geul en de Heimansgroeve naar de grens met België en dan over de heuvelrug aan de westzijde van het Geuldal, langs het Bovenste en Onderste Bosch, weer terug naar Mechelen.
  ± 20 km │ ± 8 uur Deze wandeling begint in Stokhem en gaat langs kalkgraslanden en door mooie Eiken-Haagbeukenbossen met een grote rijkdom aan orchideeën en sleutelbloemen. Bij het kasteel Schaloen beklim je de Schaelsberg met een klein kapelletje waar een kluizenaar leefde, waarvandaan je een prachtig uitzicht hebt over het Geuldal. Vervolgens keer je wandelend langs de Geul terug naar Stokhem.
  ± 6,5 km | ± 2,5 uur De Eempolders zijn een prachtig voorbeeld van de oude veenontginningen uit de Middeleeuwen. In de winter grazen hier grote groepen Kolganzen en Brandganzen. In het voorjaar is dit een van de mooiste plekken in Nederland om naar weidevogels te kijken. Tijdens de wandeling over de zomerdijk heb je zelfs goede kans om Kemphaantjes en Zomertalingen te zien.
  ± 3 km | ± 2 uur De Westbroekse zodden zijn een mooi voorbeeld van de laagveenmoerassen van West-Nederland. Tijdens deze korte wandeling zie je drijftillen, trilvenen en moerasbosjes met veel bijzondere moerasplanten. Bovendien heb je een goede kans op moerasvogels als Zwarte stern en Purperreiger.
  ± 11,6 km | ± 4,5 uur Samen met de Wieden en de Rottige Meenthe vormen de Weerribben een groots complex van moerasgebieden. Dit land bestaat uit open water, rietland, trilveen en moe- rasheide met de bijzondere plantensoorten die daar thuis horen. Bovendien leeft hier de Otter en kun je Zwarte sterns en Purperreigers zien, jagend op de visjes in het water.
  ± 20 km | ± 4,5 uur Een fietstocht langs de IJssel, die voert over winterdijken, langs doorbraakkolken en mooie kronkelruggen. In de Vreugderijkerwaard zie je vanuit de verte de mooiste rivierduintjes van ons land. Dan met het voetveer de rivier over naar het hardhoutooibos van Zalk.
  ± 1,5 km | ± 2 uur Langs de IJssel liggen een paar schitterende kronkelwaarden. De waard van Cortenoever is het mooist: met roggeakkers op de kronkelruggen, rivierduintjes met veel bloemen en vlinders, schitterende meidoornheggen en zelfs een stukje hardhoutooibos. De wandeling is kort en duurt niet langer dan twee uur. Een aantrekkelijke optie is om de wandeling te combineren met een fietstocht, bijvoorbeeld vanaf het station in Brummen, door dit prachtige IJssellandschap.
  ± 10,5 km | ± 5 uur Deze wandeling voert door een van de meest dynamische rivierlandschappen van Nederland. De wandeling geeft een mooi beeld van natuurontwikkeling: vanaf het kale zand van de rivierduinen en de klei-afgravingen tot bloemrijke graslanden en oud ooibos. Daar- naast heb je goede kans op het zien van bijzon- dere soorten, zoals Zwarte stern, Bever en Grote zilverreiger.
  ± 15 km | ± 4 uur Fietstocht door het zeekleilandschap van Arkemheen, met de boot het randmeer over en terug door Flevoland. In Arkemheen vind je nog plantensoorten van de oude Zuiderzeekust. Maar bovenal is deze polder een van de rijkste weidevogelgebieden van Nederland.
  ± 7,5 km | ± 5 uur In de oude polders van Zuid-Beveland en Walcheren liggen schitterende Zeeuwse landschappen met meidoornheggen en populierendijkjes. Van het voorjaar tot laat in de zomer vind je op de dijken een overweldigende bloemenrijkdom met veel plantensoorten die je verder alleen op de kalkbodems van Zuid-Limburg zult vinden.
  ± 61 km | ± 8 uur Deze stevige fietstocht start in Burgh op de Kop van Schouwen en gaat langs de Oosterscheldedijk met Blaaswieren en zeeanemonen. In de inlagen langs de dijk broeden Grote sterns en Kluten. Dan over de lange Zeelandbrug naar Noord-Beveland, waar langs het water Gele hoornpapaver en Zeekervel groeien. Je fietst terug over de Stormvloedkering en het werkeiland Neeltje Jans. Op het laatste stukje heb je een goede kans om Zeehonden te zien.
  ± 3 km | ± 2 uur In de Noordoostpolder ligt het Kuinderbos, voor een deel op het kalkrijke Blokzijlzand, met een indrukwekkende rijkdom aan varens en paddenstoelen. Op een aantal plekken zijn vennen gerestaureerd die hier lagen lang voordat dit land door de Zuiderzee verzwolgen werd.
  ± 9 km | ± 5 uur De duinen van Meijendel vormen een van de meest afwisselende gebieden van Nederland met hoge duinen, valleien en plassen en alles daartussenin. Door de kalkrijke bodem herbergt dit duingebied een rijke flora met een groot aantal zeldzame planten en paddenstoelen.
  ± 14 km | ± 5 uur De wandelroute voert je over de zuidpunt van het eiland Texel en begint direct vanaf de boot. De wandeling biedt een kennismaking met kwelders, droge duinen en schitterende jonge duinvalleien en voert de wandelaar langs kolonies van Grote sterns en Lepelaars.
  ± 1,5 km | ± 1,5 uur De wandeling door de oude binnenstad van Amersfoort voert langs oude grachtenmuren, 19de eeuwse plantsoenen met monumentale bomen en verborgen hofjes met veel dagvlinders en vogels.