In de loop van het komende seizoen zullen zoveel mogelijk, ook de nog niet beschreven wandelingen
en fietstochten op deze site worden geplaatst.
Wilt u via de mail op de hoogte blijven van deze nieuwe wandelroutes, stuur dan een mail naar
Frank Berendse - Frank.Berendse@wur.nl

Ja, ik wil op de hoogte blijven
van nieuwe ontwikkelingen

Wandelingen
Inkijkexemplaar
Bestellen
Wetenschappelijke documentatie
Wandelingen

downlaod start automatisch

  ± 5 km | ± 3 uur Deze wandeling op de noordelijke Veluwe gaat door een vroeger stuifzandgebied dat inmiddels is begroeid met dennenbos en vervolgens door het majestueuze beukenbos langs de Leuvenumsche beek Nergens vind je zoveel paddenstoelen als in de bossen langs deze route.
  ± 5 km | ± 3 uur De wandeling gaat over de oostelijke stuwwal van de Veluwe, door een schitterend Veluws landschap, met mooie oude beukenbossen en uitgestrekte heidevelden (tussen 15 september en 25 december gesloten; geen waardevolle zaken in de auto achterlaten).
  ± 4 km | 2,5 uur Langs de Barneveldse beek ligt een afwisselend beekdallandschap dat door de Barnevelders het Paradijs wordt genoemd. De wandeling voert langs bosjes met Bosanemonen, meanderend beekjes, akkers op dekzandruggen en vochtige heideveldjes.
  ± 8 km | ± 4,5 uur In het gebied van de Drentsche Aa vormt het dal van het Anlooërdiepje een schitterend hoogtepunt. De wandeling vanuit Anloo voert door de hooilanden langs de diepjes, door voorjaarsbosjes en over heidevelden op hoge, verstoven dekzandruggen.
  ± 9 km | ± 5 uur Het Bargerveen is een van de mooiste hoogveengebieden van Nederland. De route gaat dwars door het uitgestrekte veengebied en voert de wandelaar langs levend hoogveen met Veenbes en Lavendelhei, maar ook langs veenplassen met Geoorde futen en Kokmeeuwenkolonies.
  ± 13 km | ± 7 uur Deze wandeling voert door een van de meest schilderachtige streken van Nederland: vanaf Mechelen langs de Geul en de Heimansgroeve naar de grens met België en dan over de heuvelrug aan de westzijde van het Geuldal, langs het Bovenste en Onderste Bosch, weer terug naar Mechelen.
  ± 3 km | ± 2 uur De Westbroekse zodden zijn een mooi voorbeeld van de laagveenmoerassen van West-Nederland. Tijdens deze korte wandeling zie je drijftillen, trilvenen en moerasbosjes met veel bijzondere moerasplanten. Bovendien heb je een goede kans op moerasvogels als Zwarte stern en Purperreiger.
  ± 20 km | ± 4,5 uur Een fietstocht langs de IJssel, die voert over winterdijken, langs doorbraakkolken en mooie kronkelruggen. In de Vreugderijkerwaard zie je vanuit de verte de mooiste rivierduintjes van ons land. Dan met het voetveer de rivier over naar het hardhoutooibos van Zalk.
  ± 15 km | ± 4 uur Fietstocht door het zeekleilandschap van Arkemheen, met de boot het randmeer over en terug door Flevoland. In Arkemheen vind je nog plantensoorten van de oude Zuiderzeekust. Maar bovenal is deze polder een van de rijkste weidevogelgebieden van Nederland.
  ± 3 km | ± 2 uur In de Noordoostpolder ligt het Kuinderbos, voor een deel op het kalkrijke Blokzijlzand, met een indrukwekkende rijkdom aan varens en paddenstoelen. Op een aantal plekken zijn vennen gerestaureerd die hier lagen lang voordat dit land door de Zuiderzee verzwolgen werd.
  ± 9 km | ± 5 uur De duinen van Meijendel vormen een van de meest afwisselende gebieden van Nederland met hoge duinen, valleien en plassen en alles daartussenin. Door de kalkrijke bodem herbergt dit duingebied een rijke flora met een groot aantal zeldzame planten en paddenstoelen.
  ± 14 km | ± 5 uur De wandelroute voert je over de zuidpunt van het eiland Texel en begint direct vanaf de boot. De wandeling biedt een kennismaking met kwelders, droge duinen en schitterende jonge duinvalleien en voert de wandelaar langs kolonies van Grote sterns en Lepelaars.
  1,5 km | ± 1,5 uur De wandeling door de oude binnenstad van Amersfoort voert langs oude grachtenmuren, 19de eeuwse plantsoenen met monumentale bomen en verborgen hofjes met veel dagvlinders en vogels.