Curriculum vitae Frank Berendse


Personalia

Geboortedatum28 februari 1951
GeboorteplaatsAmersfoort
WerkadresLeerstoelgroep Natuurbeheer en plantenecologie, Wageningen University, Droevendaalsesteeg 3a, 6708 PB Wageningen
Telefoon werk/thuis0317-484973/425975
E-mailadresfrank.berendse@wur.nl

Opleiding en loopbaan

1970-1973Biologie Kandidaats, Rijksuniversiteit Utrecht
1973-1977Biologie Doctoraal, Rijksuniversiteit Utrecht en Landbouwuniversiteit Wageningen
1977-1981Wetenschappelijk medewerker, afdeling Landschapsecologie en natuurbeheer, Universiteit Utrecht
1981Promotie op proefschrift Competition and equilibrium in grassland communities (Rijksuniversiteit Utrecht)
1981-1985Wetenschappelijk medewerker, vakgroep Botanische oecologie, Universiteit Utrecht
1982Postdoc, Department of Environmental Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala (met ZWO-beurs)
1983Postdoc, Natural Resource Ecology Laboratory, Colorado State University, Fort Collins, Colorado (met ZWO-beurs)
1985-1987Universitair hoofddocent, vakgroep Botanische oecologie, Universiteit Utrecht
1987-1994Hoofd afdeling Vegetatie-ecologie, Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO)
1994-2004Hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie, Universiteit Wageningen
1999Gast-hoogleraar, Institute of Arctic Biology, University of Fairbanks, Fairbanks, Alaska
2003Gast-hoogleraar, Department of Ecology and Environmental Sciences, Umeå University en Department of Forest Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences
2005-2008Hoofd Centre for Ecosystem Studies, Universiteit Wageningen
2004-hedenHoogleraar B Natuurbeheer en plantenecologie, Universiteit Wageningen

Wetenschappelijke en bestuurlijke activiteiten (verleden)


Bestuurlijke activiteiten 2013, 2014 en 2015


Wetenschappelijke werk


Berendse heeft ruim 300 publicaties op zijn naam staan, waarvan 160 artikelen in internationale, wetenschappelijke tijdschriften. De meeste van deze artikelen zijn gepubliceerd in prominente tijdschriften binnen het vakgebied, waaronder Nature en PNAS. Zijn artikelen zijn ca. 13.500 keer geciteerd en zijn H-index is 66 (Google Scholar). De afgelopen 10 jaar behoorde Berendse tot de 0.1% meest geciteerde onderzoekers binnen zijn vakgebied. Zijn onderzoeksresultaten haalden o.m. de voorpagina van NRC/Handelsblad en USA Today, BBC, Financial Times, Frankfurter Zeitung, Le Monde en Discovery Channel Magazine. Zijn werk werd vijf maal belicht in de News secties van Nature en Science (Nature (2001) 413: 659; Science (2005) 307: 183; Nature (2006) 439: 908-909; Nature (2010) 462: 547; Nature (2014) 509: 173).


Belangrijkste wetenschappelijke resultaten


Publikaties in internationale
wetenschappelijke tijdschriften

Wandelingen
Inkijkexemplaar
Bestellen
Wetenschappelijke documentatie
Wandelingen

downlaod start automatisch

  ± 5 km | ± 3 uur Deze wandeling op de noordelijke Veluwe gaat door een vroeger stuifzandgebied dat inmiddels is begroeid met dennenbos en vervolgens door het majestueuze beukenbos langs de Leuvenumsche beek Nergens vind je zoveel paddenstoelen als in de bossen langs deze route.
  ± 5 km | ± 3 uur De wandeling gaat over de oostelijke stuwwal van de Veluwe, door een schitterend Veluws landschap, met mooie oude beukenbossen en uitgestrekte heidevelden (tussen 15 september en 25 december gesloten; geen waardevolle zaken in de auto achterlaten).
  ± 4 km | 2,5 uur Langs de Barneveldse beek ligt een afwisselend beekdallandschap dat door de Barnevelders het Paradijs wordt genoemd. De wandeling voert langs bosjes met Bosanemonen, meanderend beekjes, akkers op dekzandruggen en vochtige heideveldjes.
  ± 8 km | ± 4,5 uur In het gebied van de Drentsche Aa vormt het dal van het Anlooërdiepje een schitterend hoogtepunt. De wandeling vanuit Anloo voert door de hooilanden langs de diepjes, door voorjaarsbosjes en over heidevelden op hoge, verstoven dekzandruggen.
  ± 9 km | ± 5 uur Het Bargerveen is een van de mooiste hoogveengebieden van Nederland. De route gaat dwars door het uitgestrekte veengebied en voert de wandelaar langs levend hoogveen met Veenbes en Lavendelhei, maar ook langs veenplassen met Geoorde futen en Kokmeeuwenkolonies.
  ± 13 km | ± 7 uur Deze wandeling voert door een van de meest schilderachtige streken van Nederland: vanaf Mechelen langs de Geul en de Heimansgroeve naar de grens met België en dan over de heuvelrug aan de westzijde van het Geuldal, langs het Bovenste en Onderste Bosch, weer terug naar Mechelen.
  ± 3 km | ± 2 uur De Westbroekse zodden zijn een mooi voorbeeld van de laagveenmoerassen van West-Nederland. Tijdens deze korte wandeling zie je drijftillen, trilvenen en moerasbosjes met veel bijzondere moerasplanten. Bovendien heb je een goede kans op moerasvogels als Zwarte stern en Purperreiger.
  ± 20 km | ± 4,5 uur Een fietstocht langs de IJssel, die voert over winterdijken, langs doorbraakkolken en mooie kronkelruggen. In de Vreugderijkerwaard zie je vanuit de verte de mooiste rivierduintjes van ons land. Dan met het voetveer de rivier over naar het hardhoutooibos van Zalk.
  ± 15 km | ± 4 uur Fietstocht door het zeekleilandschap van Arkemheen, met de boot het randmeer over en terug door Flevoland. In Arkemheen vind je nog plantensoorten van de oude Zuiderzeekust. Maar bovenal is deze polder een van de rijkste weidevogelgebieden van Nederland.
  ± 3 km | ± 2 uur In de Noordoostpolder ligt het Kuinderbos, voor een deel op het kalkrijke Blokzijlzand, met een indrukwekkende rijkdom aan varens en paddenstoelen. Op een aantal plekken zijn vennen gerestaureerd die hier lagen lang voordat dit land door de Zuiderzee verzwolgen werd.
  ± 9 km | ± 5 uur De duinen van Meijendel vormen een van de meest afwisselende gebieden van Nederland met hoge duinen, valleien en plassen en alles daartussenin. Door de kalkrijke bodem herbergt dit duingebied een rijke flora met een groot aantal zeldzame planten en paddenstoelen.
  ± 14 km | ± 5 uur De wandelroute voert je over de zuidpunt van het eiland Texel en begint direct vanaf de boot. De wandeling biedt een kennismaking met kwelders, droge duinen en schitterende jonge duinvalleien en voert de wandelaar langs kolonies van Grote sterns en Lepelaars.
  1,5 km | ± 1,5 uur De wandeling door de oude binnenstad van Amersfoort voert langs oude grachtenmuren, 19de eeuwse plantsoenen met monumentale bomen en verborgen hofjes met veel dagvlinders en vogels.