App Natuur in Nederland

Natuur in Nederland App
iPhone download
Android download

Deze app maakt het mogelijk de tochten die beschreven worden in het boek Natuur in Nederland zelf te maken. Natuur in Nederland is een prachtig boek over de Nederlandse natuur, waarin auteur Frank Berendse de lezer in warme, begrijpelijke bewoordingen meevoert door de natuur in de tien landschappen van Nederland. Van de Drentse hoogvenen tot de duinen, van de Gelderse beekdalen tot de polders en van het rivierenland tot de Limburgse heuvels. Ook de steden passeren de revue. Het enthousiasme van Berendse werkt aanstekelijk: je zou willen dat je al zijn tochten zelf kon maken om alles zelf te zien, te horen en te ruiken. En dat kan nu. Met deze app komt Natuur in Nederland echt tot leven.

De nieuwe app voor iPhone en Android smart phones voert je met de gps van je mobiel en een overzichtelijk kaartje door de natuur langs juist die punten waar iets moois valt te beleven. Bij ieder punt wordt verteld wat er te zien, te horen of te ruiken valt. Je hoort dan ook de vogels of kikkers op die plek of je kunt de afbeeldingen bekijken van de wilde planten die hier groeien. De filosofie is dat de wandelaar of fietser wel de nodige info krijgt, maar niet te veel op zijn mobiel kijkt en zoveel mogelijk van de natuur om hem heen geniet. De app is het resultaat van een unieke samenwerking tussen jonge technologiebedrijven en Wageningen University & Research centre. De technologische basis is het Shoudio Platform dat nieuwe mogelijkheden schept voor audiotours, soundwalks en muziekalbum-wandelingen. Aan dit platform zijn nieuwe faciliteiten toegevoegd voor gedetailleerde topografische kaarten, navigatie, een offline optie en afbeeldingen van planten en dieren.

Met de app kun je voor de tochten die je wilt maken kiezen uit de tien landschappen van Nederland. Je kunt ook de kaart van Nederland bekijken om te zien welke route het dichtstbij is of kiezen uit wandel-, fiets- en kanomogelijkheden. Voor de niet app-gebruikers is het mogelijk de routes te downloaden van www.natuurinnederland.nl en uitgeprint mee op reis te nemen. De eerste versie van de app bevat vijf wandelingen en twee fietstochten maar zal spoedig worden aangevuld. De Natuur in NL app is gratis te downloaden via de iTunes App Store en voor Android smart phones in de Google Play Store.Natuur in Nederland App

Natuur in Nederland App

Natuur in Nederland App

Natuur in Nederland App

De app werd ontwikkeld in samenwerking tussen Roeland Landegent (Shoudio, techniek en software), Emke Teitsma (MyTotem, producer), Henk Meeuwsen (Meeuwsen Natuurgeluiden), Elske Verharen (ontwerpbureau x-hoogte, Tilburg), Wies Vullings en Jappe Franke (Wageningen UR) en Frank Berendse (leerstoelgroep Natuurbeheer en plantenecologie, Wageningen University).


Wandelingen
Inkijkexemplaar
Bestellen
Wetenschappelijke documentatie
Wandelingen

downlaod start automatisch

  ± 5 km | ± 3 uur Deze wandeling op de noordelijke Veluwe gaat door een vroeger stuifzandgebied dat inmiddels is begroeid met dennenbos en vervolgens door het majestueuze beukenbos langs de Leuvenumsche beek Nergens vind je zoveel paddenstoelen als in de bossen langs deze route.
  ± 5 km | ± 3 uur De wandeling gaat over de oostelijke stuwwal van de Veluwe, door een schitterend Veluws landschap, met mooie oude beukenbossen en uitgestrekte heidevelden (tussen 15 september en 25 december gesloten; geen waardevolle zaken in de auto achterlaten).
  ± 4 km | 2,5 uur Langs de Barneveldse beek ligt een afwisselend beekdallandschap dat door de Barnevelders het Paradijs wordt genoemd. De wandeling voert langs bosjes met Bosanemonen, meanderend beekjes, akkers op dekzandruggen en vochtige heideveldjes.
  ± 8 km | ± 4,5 uur In het gebied van de Drentsche Aa vormt het dal van het Anlooërdiepje een schitterend hoogtepunt. De wandeling vanuit Anloo voert door de hooilanden langs de diepjes, door voorjaarsbosjes en over heidevelden op hoge, verstoven dekzandruggen.
  ± 9 km | ± 5 uur Het Bargerveen is een van de mooiste hoogveengebieden van Nederland. De route gaat dwars door het uitgestrekte veengebied en voert de wandelaar langs levend hoogveen met Veenbes en Lavendelhei, maar ook langs veenplassen met Geoorde futen en Kokmeeuwenkolonies.
  ± 13 km | ± 7 uur Deze wandeling voert door een van de meest schilderachtige streken van Nederland: vanaf Mechelen langs de Geul en de Heimansgroeve naar de grens met België en dan over de heuvelrug aan de westzijde van het Geuldal, langs het Bovenste en Onderste Bosch, weer terug naar Mechelen.
  ± 3 km | ± 2 uur De Westbroekse zodden zijn een mooi voorbeeld van de laagveenmoerassen van West-Nederland. Tijdens deze korte wandeling zie je drijftillen, trilvenen en moerasbosjes met veel bijzondere moerasplanten. Bovendien heb je een goede kans op moerasvogels als Zwarte stern en Purperreiger.
  ± 20 km | ± 4,5 uur Een fietstocht langs de IJssel, die voert over winterdijken, langs doorbraakkolken en mooie kronkelruggen. In de Vreugderijkerwaard zie je vanuit de verte de mooiste rivierduintjes van ons land. Dan met het voetveer de rivier over naar het hardhoutooibos van Zalk.
  ± 15 km | ± 4 uur Fietstocht door het zeekleilandschap van Arkemheen, met de boot het randmeer over en terug door Flevoland. In Arkemheen vind je nog plantensoorten van de oude Zuiderzeekust. Maar bovenal is deze polder een van de rijkste weidevogelgebieden van Nederland.
  ± 3 km | ± 2 uur In de Noordoostpolder ligt het Kuinderbos, voor een deel op het kalkrijke Blokzijlzand, met een indrukwekkende rijkdom aan varens en paddenstoelen. Op een aantal plekken zijn vennen gerestaureerd die hier lagen lang voordat dit land door de Zuiderzee verzwolgen werd.
  ± 9 km | ± 5 uur De duinen van Meijendel vormen een van de meest afwisselende gebieden van Nederland met hoge duinen, valleien en plassen en alles daartussenin. Door de kalkrijke bodem herbergt dit duingebied een rijke flora met een groot aantal zeldzame planten en paddenstoelen.
  ± 14 km | ± 5 uur De wandelroute voert je over de zuidpunt van het eiland Texel en begint direct vanaf de boot. De wandeling biedt een kennismaking met kwelders, droge duinen en schitterende jonge duinvalleien en voert de wandelaar langs kolonies van Grote sterns en Lepelaars.
  1,5 km | ± 1,5 uur De wandeling door de oude binnenstad van Amersfoort voert langs oude grachtenmuren, 19de eeuwse plantsoenen met monumentale bomen en verborgen hofjes met veel dagvlinders en vogels.